Cukrblik 2007

invitation to Cukrblik 2007

final program

book of abstracts

photo gallery

 

  • MBÚ AV ČR — VŠCHT Praha — PřF UK Praha
  • Česká společnost chemická — Česká mikrobiologická společnost
  • Centrum biokatalýzy a biotransformací

Pořádají dne 20.dubna 2007 od 9 do 17 hod. v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč (konečná bus 193 ze stanice metra Budějovická):

Jednodenní mezinárodní workshop

Současná chemie a biochemie sacharidů

  • Profilové plenární přednášky s diskusí (30 min)
  • Krátká ústní sdělení (cca 10 min) + diskuse (5 min)
  • Posterová sekce (šířka 0,8 m, výška 1,0 m)
  • Jednací jazyk angličtina

Vložné činí pro studenty 150 Kč, pro členy ČSCH 300 Kč a pro nečleny ČSCH 500 Kč a zahrnuje náklady na sborník, občerstvení během jednání, pronájem sálu a režijní náklady. Vložné laskavě poukažte na účet č. 1922952379/0800 u České spořitelny Praha 1, SWIFT GIBA CZ PX, IBAN CZ70 0800 000­0 0019 2295 2379.

Abstrakty (1 strana A4, anglicky, camera ready, kompletní adresa, e-mail, fax, tel) označte jménem účastníka a typem příspěvku a zasílejte je, prosím, e-mailem jako připojený soubor ve formátu rtf nebo Word na kteroukoli níže uvedenou adresu. Účastníci bez příspěvku zašlou stejnou cestou přihlášku. Pro omezený počet účastníků můžeme zajistit ubytování v ceně 200 – 300 Kč/noc. Presentace účastníků bude od 8.00 hod. Prosíme o dochvilnost. Jako variabilní symbol uveďte 18 + zkrácený zápis data narození ve formátu den, měsíc, rok, např. 18060446.

Laskavě dodržte termín 31. 3. 2007.

Na setkání se těší:

Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc
Katedra organické chemie
PřF UK, Hlavova 8, 128 40 Praha 2
tel.: 221 951 330
 
Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Ústav chemie přírodních látek VŠCHT
Technická 5, 166 10 Praha 6
tel.: 224 354 283
 
Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
Laboratoř biotransformací MBÚ
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
tel.: 296 442 510